Sök företag och produkter inom
hydraulik och pneumatikområdet


Sök på produktgrupp
Senaste nummret

 

low omslag sv 1-2016 250p

Här finner du innehållet i 1-2016 som är det senaste numret av Fluid scandinavia

Här tecknar du prenumeration på Fluid scandinavia antingen i form av papperstidning eller i digitalform (PDF-format) Nästa Fluidscandinavia utkommer den 25 maj

                                            fluid 20-arsjubileum 300

 

 

 

 

 
Välkommen

 fl3-1516 ledare 150

Lennart Strandberg   Chefredaktör


 

 

 Människa – Maskin, något som våra teknikområden skall överbrygga.

Jag minns från någon gång på tidigt -90 tal när två maskinförare diskuterade maskiners körbarhet. De två förarna körde var sin grävlastare, maskinerna var svensktillverkade, en var röd och en maskin var gul. De två menade att den maskin som man själv körde var suveränt den bästa maskinen medan den andres maskin var betydligt mer svårkörd. När jag började analysera maskinernas och förarnas arbetsuppgifter visade det sig vara ganska stora skillnader. Mannen med röd maskin grävde i huvudsak ner stolpar för telefonnätet, telefonstolpar som ofta gick i stråk genom skog och mark.

Mannen med gul maskin använde sin maskin i en annan typ av terräng, det var ofta planeringsarbeten och maskinen fick ofta agera lastmaskin.

Vad är det då som gör att två personer upplever två maskiner som ytligt sett är mycket lika att vara så olika. När vi tekniker pratar teknik så är det ofta så att vi fastnar i olika tekniska lösningar med bestämda uppfattningar om hur det skall vara.

Vid maskinutveckling, oavsett typ av maskinutrustning, är det viktigt att få till en harmoni mellan människa och maskin, maskinen skall fungera som en förlängning av den egna kroppen, det skall sitta i ”ryggmärgen” när man kör. Med en positiv känsla av samhörighet då blir människa och maskin effektiv.

När de två förarna diskuterade sina maskiner tänkte de inte på skillnaden i sina respektive arbetsuppgifter. För den röda maskinen var terrängkörning i skog och mark en mycket viktig del. Det vill säga att ha en fullständigt perfekt kontroll över maskinens hastighet oavsett belastning. Om han kör i 5 km/h uppför en sten skall det även gå i 5 km/h ner från stenen. Med den hydrostatiska transmissionen på den röda maskinen hade föraren full kontroll över hastigheten. För den gula maskinen var momentkontroll över drivhjulen det centrala, vid last- och planeringsarbete är det viktigt att ha kontroll över hjulen för att inte få onödigt hjulspinn.

Jag tänker tillbaka på Bertil Lundgrens kommentar från förra numret av tidningens artikel ”I hydraulikens tjänst” (sid. 50).

- Vi behöver en produktutveckling som drivs av behov, inte av vad konkurrenterna sysslar med.

De drivsystem som vi jobbar med inom den fluida tekniken ger oss möjligheter att på ett mycket effektivt sätt styra och hantera laster. Oavsett om vi önskar kraft-, momentkontroll eller rörelse-, hastighetskontroll. Även vid energioptimering är det viktigt att få harmoni i sin maskinutrustning. En väl anpassad och lättkörd maskin ger per automatik en effektiv körning.

I detta nummer av tidningen har vi två artiklar som berör ämnet för just mobila maskiner.

I artikeln ”Människa maskin” som Anders Palm och Bo R Andersson skrivit beskrivs en manöverventil där varje sektion enkelt kan bestyckas och anpassas för sitt behov, kraft eller flöde, motverkande eller dragande last.

I artikeln ”WOOD Tiger” beskrivs en maskin med två transmissionssystem för att vara optimal i varje läge, väg eller terräng.

Bland övriga artiklar så fortsätter Annieli Söderberg artikelserien om de nödvändiga kunskapsanpassningar som krävs inom våra olika teknikområden.

På Scan Automatic i höst arrangerar Fluid Scandinavia ett seminarie om digitaliseringen inom industrin, en utmaning vi står framför. Boka in seminariet i er kalender redan nu, se notisen angående seminariet på den här sidan.

Lennart Strandberg

Chefredaktör

 

Läs mer...
Se fler...
Kommande händelser

 
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons